|
|
|
|
|

Archivní dokumenty a ceníky
...aktuálně platné dokumenty

Ubytování - základní dokumenty

Ubytování zaměstnanců

Hotelové ubytování v rámci kapacity VŠ kolejí VUT v Brně, hotel Palacký *** a RS Ramzová

Ubytování - ceníky

Hotelové ubytování v rámci kapacity VŠ kolejí VUT v Brně, hotel Palacký *** a RS Ramzová - ceníky

Stravování - ceníky

Stravování - další dokumenty

Institucionální, výroční zprávy

Ostatní