|
|
|
|
|

Organizační struktura

organizační struktura Ředitel Sekretariát Personální oddělení Ekonomické oddělení Technické oddělení Oddělení informačních a komunikačních technologií Oddělení provozu menz Oddělení marketingu a prodeje Oddělení provozu kolejí Oddělení ubytování