|
|
|
|
|

Dokumenty a ceníky
...archivní dokumenty

Ubytování - základní dokumenty

Předubytování pro akademický rok 2018/19

Ubytování zaměstnanců

Hotelové ubytování v rámci kapacity VŠ kolejí VUT v Brně, hotel Palacký *** a RS Ramzová

Ubytování - ceníky

Hotelové ubytování v rámci kapacity VŠ kolejí VUT v Brně, hotel Palacký *** a RS Ramzová - ceníky

Stravování - ceníky

Stravování - další dokumenty

Institucionální, výroční zprávy

Technicko-obchodní

Veřejná výběrová řízení

Plánky areálů

Ostatní