|
|
|
|
|

Kreditní systém plateb za služby ve stravovacích zařízeních pro studenty VUT ubytované na kolejích

Úvod

Koleje a menzy VUT v Brně provozují kreditní systém plateb v menzách. Jeho podstatou je, že platby za produkty odebrané v určitém období probíhají zpětně. Princip kreditního systému lze shrnout do jediné věty:

"Jíš bez placení - co během měsíce projíš, zaplatíš až na konci."

Důvodem, který nás k této službě vede, je vedle zatraktivnění našich služeb především potřeba zrychlit platby na pokladnách menz. V současnosti studenti dobíjí své konto po malých částkách, resp. každé jídlo zvlášť, a to značně zdržuje provoz pokladen. Dalším motivem je snížení rizik, která představují příjem hotovosti na pokladnách.

Stručný popis

Co to je?Jíš bez placení. Co během měsíce projíš, zaplatíš až na konci.
Proč?Současné hotovostní dobíjení zdržuje u pokladen a to nechceme.
Kolik?1500,- na měsíc. Na kredit lze nejen jíst, ale i kopírovat. Kredit se automaticky snižuje o všechny závazky u KaM po splatnosti.
Co za to?Nic tě to stát nebude. Nám stačí, že omezíme hotovostní platby.
Pro koho?De fakto půjčujeme peníze a to je riziko. Kreditní systém je proto zatím jen pro studenty ubytované na kolejích.

Podmínky

Pro vstup do kreditního systému je potřeba splnit několik podmínek:

 • být studentem VUT v Brně,
 • být ubytován(a) na kolejích VUT v Brně,
 • mít složenu ubytovací jistotu (dříve pojmenovaná kauce),
 • nemít nesplacené dluhy u KaM.
 • mít kolejné inkasováno z bankovního účtu,

Pokud jsou tyto podmínky splněny, je možné podepsat smlouvu o stravování.

To, zda jednotlivé podmínky splňujete, můžete zkontrolovat v ISKaMu (vstup přes Portál VUT v Brně); záložka vlevo "Ubytování a stravování" a zde záložka "Kreditní systém".

Náhled na splnění podmínek v ISKAMu:

KS podmínky

Podrobný popis a nastavení

 • princip dobrovolnosti – každý se může svobodně rozhodnout, jestli službu bude nebo nebude využívat; pokud bude chtít, uzavře smlouvu, pokud ne, bude dál jako doposud dobíjet kartu (konto),
 • kreditní karta je totožná se současnou kartou studenta, s tím, že u ní je aktivován kreditní systém; tedy žádná nová karta,
 • vlastní kreditní systém – platba za služby poskytnuté v určitém období zpětně dle skutečné výše; zákazník nehradí nic předem ani na pokladně, ale na konci období dostane přehled odebraných služeb k uhrazení,
 • částka je zákazníkovi stržena z účtu inkasem společně s poplatky za ubytování a další služby; jde o stejné inkaso jako za ubytování (jedno společné inkaso),
 • limit kreditu – 1.500,- Kč; po překročení limitu si zákazník dobíjí konto (kartu) obvyklým způsobem; kredit se automaticky snižuje o všechny závazky u KaM po splatnosti; nestržení inkasa proto znamená zablokování kreditního systému,
 • smlouva o stravování podepsaná elektronicky na webu.
 • interval období – od prvního do posledního dne měsíce,
 • termín inkasa (kdy bude inkasováno) – ve stávajícím termínu inkasa za ubytování (tedy mezi 5. a 12. dnem měsíce),

Informační služby

Projekt kreditního systému rozšiřuje informační služby spojené s ubytováním a stravováním na VUT:

 • přehledný výpis o odebraných službách na webu (Iskam),
 • informace o zůstatku na displeji pokladen,

Přehled v ISKAMu:

Platby v KS

Zabezpečení karty

Nově má každý student i zaměstnanec VUT v Brně (tedy nejen účastník kreditního systému) možnost si zablokovat kartu VUT v Brně pro stravování v menzách VUT v Brně. Zablokování karty pro případ ztráty nebo v případě ztráty snižuje rizika zneužití karty.

Příznak odblokování/blokování karty lze kdykoliv změnit na Informačním portálu VUT v Brně v záložce „Ubytování a stravování“ a zde v záložce „Karty klienta“.

K zablokování nebo odblokování karty stačí jedno kliknutí

Blokování karty v KS

Přínosy kreditního systému

Přínosy pro studenty:

 • odklad plateb za využívané stravovací služby,
 • pokrytí případných krátkodobých výkyvů v solventnosti zákazníků,
 • úplný bezhotovostní styk,
 • jednoduchý přehled o výdajích na stravování.

Přínosy pro KaM:

 • zjednodušení a zrychlení práce pokladen,
 • snížení rizika při vzniku chyb při přijímání a vracení hotovosti,
 • snížení bezpečnostních rizik spojených s manipulací s hotovými penězi,
 • zatraktivnění služeb.

Testování studenty

Vývoj kreditního systému byl realizován ve spolupráci se studenty (zkušební provoz, komunikační panel, fóra apod.) a kdo měl zájem, mohl si jeho předběžnou verzi vyzkoušet.

Co si o kreditním systému myslí studenti, kteří ho testovali? Po čtvrt roce využívání jsme se jich zeptali, zda považují kreditní systém za přínosný. Studenti odpověděli takto:

 • rozhodně ano ....76%
 • spíše ano .........24%
 • spíše ne .............0%
 • rozhodně ne .......0%

Registrace

Registrace kreditního systému je jednoduchá. V portálu ISKAM stačí elektronicky podepsat smlouvu o stravování a dodatek smlouvy o ubytování.

Informační systém ISKAM
Přihlaste se (použijte VUT login a heslo) > levá lišta: Ubytování a stravování > v ISKaMu záložka "Kreditní systém".

Logování na portále VUT v Brně

Logování na portále VUT

Zrušení kreditního systému

Komu by kreditní systém nevyhovoval, může ho kdykoliv zrušit – samozřejmě bez jakýchkoliv sankcí a poplatků. Zrušení smlouvy je možné osobně na oddělení ubytování.

Historie a vývoj

Ke kreditnímu systému jsme dospěli přes několik předchozích pokusů o zefektivnění plateb za služby v menzách. Jednou z nich byla i kampaň s "rozbitým prasátkem". Její součástí bylo i rozdávání bonbónků při vkladu nad 200,- Kč. Studenty byla kampaň přijata vlídně a měla pozitivní odezvu. Požadovaný efekt - zvýšení hodnoty vkladů, však netrval o mnoho déle než kampaň. Kreditní systém je samozřejmě mnohem silnějším řešení.

Na základě ohlasu studentů jsme připraveni rozvíjet i samotný kreditní systém. Především se zaměříme na:

 • nastavení maximální výše kreditu,
 • informování o proběhlých službách,
 • informování o neproběhlém inkasu,
 • možnosti nastavení limitů na kartě,

FAQ

Kamarád neměl kartu, tak jsem mu půjčil svoji. On na pokladně dobil to, co projedl. Toto jídlo se pak už nebude počítat do inkasa?

Bude. Kreditní systém je nastaven tak, aby primárně čerpal z kreditu a Vaše peníze až potom. Znamená to, že vložené peníze zůstanou na vašem kontě, ale inkasováno Vám bude vše, co bylo z karty zaplaceno. Tepreve až překročíte limit kreditu, začnou se čerpat peníze vložené na kartu. Ve Vámi popsaném případě je lepší, aby Vám kamárad peníze dal přímo do ruky, aby zbytečně neležely "mrtvé" na kartě.

Pokud mi takto leží na kartě nějaké "umrtvené" peníze, je nějaká možnost se k nim dostat?

Buď se k nim můžete "projíst", tedy vyčerpat kredit 1.500,- a pak začít čerpat Vaše peníze, což je vcelku kontraproduktivní a bude to pro většinu lidí problém (je to dost peněz), nebo můžete zajít na servisní bod menz na Purkyňově a Vaše peníze jednoduše vybít. Kredit 1500,- Kč samozřejmě vybít nelze - to nejsou Vaše peníze.

Nestrhlo se mi inkaso a přestal mi fungovat kreditní systém. Kde je chybka?

Nikde. Pokud máte u KaM nějaký dluh, další dluh Vám systém nedovolí udělat, takže musíte začít nabíjet. Teprve až zaplatíte celý dluh za ubytování, stravování a další služby, kreditní systém se Vám znovu otevře. Tento mechanismus chrání kreditní systém před neplatiči.

Nelíbí se mi, že nejdříve projídám půjčené peníze a až pak svoje. Co s tím mám udělat?

Nejde o chybu, ale o jednu z hlavních výhod kreditu. Pokud peníze nechcete míchat, tak si buď vybijte své peníze na nulu (viz výše) nebo kredit zrušte a dál vkládejte hotovost.