|
|
|
|
|

Ubytování studentů na kolejích

Možnosti ubytování

Listovy koleje

VUT v Brně disponuje největší ubytovací kapacitou kolejí v Brně (6019 lůžek) a nabízí svým studentům, a v případě volné kapacity i studentům jiných vysokých škol, ubytování na kolejích v mnoha variantách. Lze se rozhodovat podle lokace jednotlivých areálů kolejí, zde poskytovaných služeb, vybavenosti pokojů a cen. Je tak možné volit mezi životem v campusu s množstvím příležitostí k zábavě, komorním prostředím malých kolejí nebo něčím mezi.

Pří výběru pokoje je doporučeno vycházet z:

Administrativa ubytování

DUS

Administrativu ubytováním studentů na kolejích zajišťuje oddělení ubytování.

Služby na kolejích

Mánesovy koleje

Služby, které mají všichni ubytovaní studenti k dispozici, jsou:

Provoz a služby kolejí zajišťuje Oddělení provozu kolejí.

Alternativy ubytování

Purkyňovy koleje

Kromě toho, kde a v jak vybaveném pokoji chce student bydlet, si může vybrat i délku smluvního vztahu. Je možné se rozhodovat mezi klasickým ubytováním pro období výuky v zimním a letním semestru a dlouhodobým kontraktem včetně prázdnin.

Na VUT v Brně je samozřejmostí, že spolu může bydlet kdokoliv, kdo si je sympatický. Koleje jsou proto pro mnohé první možností seznámit se s jinými kulturami a jazyky a i velmi cennou příležitostí vyzkoušet si partnerské soužití.

V případě, že to kapacita kolejí dovoluje, mohou ubytovaní požádat o neobsazování části pokoje. Za cenu mírně vyšší, než je běžná výše kolejného,
tak mohou získat více životního prostoru.

Platba poplatku za komunální odpad pro slovenské studenty

Informace ohledně platby poplatku za komunální odpad pro slovenské studenty, ubytované na kolejích VUT v Brně na webu Magistrátu města Brna