|
|
|
|
|

Oddělení provozu kolejí (OPK)

Oddělení provozu kolejí zajišťuje:

Kontakt

Oddělení provozu kolejí
Koleje Pod Palackého vrchem
Kolejní 2, 612 00 Brno
budova A06, 2. NP, dveře č. 030

Struktura oddělení

Vedoucí oddělení provozu kolejí řídí provoz a další rozvoj kolejí VUT v Brně. Ve vztahu k ubytovaným osobám:

 • přijímá a řeší stížnosti na kvalitu služeb poskytovaných na kolejích,
 • přijímá a řeší stížnosti na podřízené pracovníky,
 • přijímá a řeší stížnosti na nedodržování pravidel soužití na kolejích,
 • přijímá a předává doporučení ke zlepšení a racionalizaci provozu a služeb kolejí.

Provozní odpovídají za provoz koleje se zřetelem na:

 • zajištění služeb ubytovaným osobám,
 • úklid společných prostor,
 • dodržování hygienických pravidel ubytovanými osobami,
 • dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 • stav úplnosti majetku,
 • technický stav budov a zařízení,
 • náměty a stížnosti od ubytovaných osob.
Pracovní doba provozních:
Po7:00 – 16:00
Út7:00 – 15:30
St7:00 – 15:30
Čt7:00 – 15:30
7:00 – 15:00

Recepční či vrátní zprostředkovávají nebo přímo poskytují služby ubytovaným osobám: Předání pošty, zapůjčení vysavače a úklidových prostředků, zapůjčení klíčů od prádelen, studoven, TV místností, atd. Vrátnice představuje nonstop kontaktní místo pro ohlašování havárií, požárů, apod., evidují a v rámci svých pravomocí řeší stížnosti na porušování Kolejního řádu a pravidel soužití na kolejích (hluk, vandalismus, výtržnictví, apod.), včetně případného přivolání bezpečnostní agentury nebo policie.

Pracovníci skladu ložního prádla zajišťují PDF souborvýdej a výměnu ložního prádla ubytovaným osobám.

Pracovníci zajišťující úklid provádějí úklid společných prostor interiéru kolejí i venkovních ploch.

Personální obsazení oddělení

Ing. Jakub Huňáček
vedoucí oddělení provozu kolejí, člen krizového štábu
Kancelář: A06/030, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2903
Mgr. Zuzana Nováková
obchodní referent oddělení ubytování
Kancelář: A06/028, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2931
Jaroslava Schmidová
obchodní referent oddělení ubytování
Kancelář: A06/028, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2932
Erik Benáček
obchodní referent oddělení ubytování
Kancelář: A06/028, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2933
Ludmila Brázdová
obchodní referent oddělení ubytování
Kancelář: A06/028, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2935
Jarmila Pospíšilová
provozní bloku A02
Kancelář: A02/110, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2961
Mgr. Jana Svobodová
provozní bloku A03
Kancelář: A03/125, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2970
Zdeňka Juřinová
provozní bloku A04
Kancelář: A04/0105, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2981
Jaromír Klanica
provozní bloku A05
Kancelář: A05/0105, Kolejní 2
Telefon:
Mail: 
54114-2990
Emina Budurinová
provozní bloků B02 a B04
Kancelář: B04/N201, Purkyňova 93
Telefon:
Mail: 
54114-3952
Drahomír Viktorin
provozní bloků B05 a B07
Kancelář: B07/N201, Purkyňova 93
Telefon:
Mail: 
54114-3951
Lea Furyová
provozní bloků C01, C02 a C03
Kancelář: C03/N112, Kounicova 46/48
Telefon:
Mail: 
54114-8259
Jana Krajcová
provozní bloků D01, D02, Starého pivovaru a Rezidence Erasmus
Kancelář: D01/130, Mánesova 12
Telefon:
Mail: 
54114-2991
Alena Procházková
pokojská
Kancelář: Božetěchova 1
Telefon:
 
739249106
Brigita Rosová
sklady ložního prádla
 
Irena Páleníková
sklady ložního prádla
 
sklad ložního prádla - Koleje PPV
A02/1.NP
Telefon:
 
54114-2964
sklad ložního prádla - Purkyňovy koleje
B05/1.NP
Telefon:
 
54114-3957
sklad ložního prádla - Listovy koleje
C03/2.PP
Telefon:
 
54114-8265
vrátnice bloku A02, recepce hotelu
Telefon:
 
54114-2968
vrátnice bloku A03
Telefon:
 
54114-2978
vrátnice bloku A04
Telefon:
 
54114-2988
vrátnice bloku A05
Telefon:
 
54114-2998
vrátnice bloků B02 a B04
Telefon:
 
54114-3955
vrátnice bloků B05 a B07
Telefon:
 
54114-3956
vrátnice bloků C01, C02 a C03
Telefon:
 
54114-8263
vrátnice FIT - budova L
Telefon:
 
54114-1120