|
|
|
|
|

Služby na kolejích

Opravy závad

Všechny zjištěné závady je nezbytné ohlásit prostřednictvím elektronické knihy závad (s uvedením případného souhlasu s odstraněním závady v nepřítomnosti ubytovaného). Nejběžnější závady obvykle odstraní pracovníci KaM během týdne.

Pokud ubytovaný považuje odstranění závady za nekvalitní, reklamuje tuto skutečnost u provozní bloku. Stejným způsobem postupujte, pokud dojde k porušení některého z výše uvedených pravidel.

Výměnu nefunkčních zářivek zajišťují pracovníci KaM nebo externí firmy na základě zápisu do elektronické knihy závad. Nefunkční žárovku si mění sami studenti. Novou žárovku je možné si vyzvednout po předložení průkazu studenta na vrátnici bloku, na Mánesových kolejích si studenti mohou vyzvednout novou žárovku u provozní nebo údržbáře v úředních hodinách.

Výměna ložního prádla

Výměna ložního prádla je zajišťována pro všechny osoby ubytované na kolejích. Tuto službu zajišťuje pro koleje PPV, Purkyňovy a Listovy ve čtrnáctidenních intervalech centrální sklad prádla.

Na Mánesových kolejích je tato služba zajištěna v třítýdenních intervalech provozní koleje.

Přesný harmonogram výměny prádla PDF soubornaleznete zde. Při výměně je nezbytné předložit průkaz studenta.

Služba je poskytována bezplatně.

Studovny

Klíče od těchto místností jsou k dispozici na vrátnicích po předložení průkazu studenta. Ten, kdo si vyzvedne klíče, zodpovídá za to, že studovna bude používána k účelu, ke kterému je určena, a zodpovídá i za případné škody.

Na Mánesových kolejích je tato služba zajištěna studenty, kteří jsou pověřeni provozní koleje. Jména studentů, u kterých jsou k dispozici klíče od společných místnosti, jsou uvedena na informační desce koleje.

Služba je poskytována bezplatně.

Po připojení do studentské internetové sítě Kolejnet, je možné TV sledovat i prostřednictvím internetu. Viz odkaz http://www/tv/

Sportovní místnost

Přímo na kolejích jsou stoly na stolní tenis nebo kulečník. Klíče od těchto místností jsou k dispozici na vrátnicích po předložení průkazu studenta. Ten, kdo si vyzvedne klíče, zodpovídá za to, že místnost bude používána k účelu, ke kterému je určena a zodpovídá i za případné škody.

Na Mánesových kolejích je tato služba zajištěna studentskou samosprávou. Jména studentů, u kterých jsou k dispozici klíče od společných místnosti, jsou uvedena na informační desce koleje.

Služba je poskytována bezplatně.

Na Purkyňových a Listových kolejích jsou soukromým subjektům pronajaty prostory, kde jsou zřízeny posilovny. Zde poskytované služby jsou zpoplatněny.

Rozsáhlé sportovní vyžití nabízí na kolejích VUT v Brně Centrum sportovních aktivit (CESA). V areálu PPV provozuje CESA posilovnu, indoorcycling, aerobní trénink, aerobik, boulder centrum, bojové umění a masáže a v areálu Purkyňových kolejí volejbal, basketbal, florbal. Více informací na www.cesa.vutbr.cz.

Kolárna

Na všech kolejích jsou vyčleněny prostory pro ukládání kol - areál KPPV: A04 a A05, Purkyňova: B02 a B07 a Kounicova: C03. Kola zde uschovaná jsou obvyklým způsobem pojištěna proti krádeži. Kolárna je uzamčena, klíče je možné po předložení průkazu studenta vyzvednout na vrátnici příslušného bloku.

Na Mánesových kolejích obdrží každý, kdo chce kolárnu využívat, svůj klíč.

Tato služba není zpoplatněna.

Uložení sportovního nářadí (kola, lyže apod.) na pokoji je možné pouze po předložení písemného souhlasu všech spolubydlících u provozní. Tato služba je zpoplatněna částkou 150 Kč měsíčně.

Úklid

Úklid je na kolejích zajišťován pracovníky kolejí nebo prostřednictvím dodavatelské firmy. Uklízí se veškeré společné prostory (chodby, kuchyňky, schodiště, vstupní haly) a tam kde jsou společná, i sociální zařízení – umývárny a záchody).

Tato služba není zpoplatněna. S případnými reklamacemi na kvalitu provedeného úklidu je možné se obrátit na příslušnou provozní.

Společná kuchyňka

Kuchyňky jsou na všech patrech ubytovacích bloků (mimo KPPV) a slouží zde bydlícím studentům pro přípravu jednoduchých jídel. Ubytovaný je povinen před odchodem kuchyňku po sobě uklidit.

Tato služba není zpoplatněna.

Veškeré závady a nedostatky je možné oznámit prostřednictvím elektronické knihy závad. Havarijní stavy je nezbytné okamžitě ohlásit na vrátnici (únik vody, poškozená elektroinstalace).

Kuchyňky se zvláštním režimem

1. je zřízena na 4. NP bloku A05 na kolejích PPV. Vybavení kuchyňky: nerezový dvojdřez, MW trouba, dva sporáky s horkovzdušnou troubou.

2. je zřízena na 1. PP bloku C02 na Listových kolejích. Vybavení kuchyňky: nerezový dřez, sporák s horkovzdušnou troubou.

Toto vybavení umožňuje připravovat i složitější jídla i pro větší skupiny studentů.

Klíč od kuchyňky je k dispozici na vrátnici příslušného bloku po předložení průkazu studenta. Ten, kdo si vyzvedne klíče, zodpovídá za to, že kuchyňka bude používána k účelu, ke kterému je určena a zodpovídá i za úklid místnosti a případné škody.

Tato služba není zpoplatněna.

Pošta

Převzetí a vydávání pošty je zajišťováno pro všechny osoby bydlící na kolejích. Službu zajišťují vrátnice na jednotlivých blocích, kde je pošta roztříděna a uložena do přihrádek označených číslem pokoje. Vrátný ubytovanému poštu předá po předložení průkazu studenta.

Na veškeré doporučené zásilky Česká pošta ponechá výzvu o uložení zásilky na podatelně, která poštu po zkontrolování a přetřídění předává zaměstnancům vrátnic na bloky A02, A03, A04 a A05. Vrátní zásilky uloží do přihrádek označeným číslem pokoje. Adresát si musí osobně s OP nebo jiným průkazem totožnosti na poště u přepážky zásilku vyzvednout. U balíku na dobírku se též předává pouze výzva k vyzvednutí na poště Brno 12, Mojmírovo náměstí 22, 612 00 Brno – Královo Pole.

Na Mánesových kolejích je tato služba zajištěna provozní koleje v jejích úředních hodinách.

Služba je poskytována bezplatně.

Nejčastější příčinou nedoručení pošty je uvedení chybné nebo neúplné adresy odesílatelem. Na adrese je vždy třeba uvést jméno a přijímení, číslo bloku a číslo pokoje. V případě přestěhování na jiný pokoj (a samozřejmě jiné koleje), tuto skutečnost oznamte každému, kdo Vám posílá poštu. Po přestěhování je vhodné občas zkontrolovat poštu i na vrátnici bloku, kde probíhalo předchozí ubytování.

Vysavač

Na každé vrátnici jsou k dispozici vysavače. K jeho zapůjčení je potřeba předložit průkaz studenta. Pokud zjistíte, že je na vysavači nějaká závada, oznamte to na vrátnici.

Na Mánesových kolejích je tato služba zajištěna provozní koleje v jejích úředních hodinách.

Tato služba není zpoplatněna.

Čistící prostředky

Studenti jsou povinni udržovat na svých pokojích pořádek. Pro tento účel jsou jim na požádání na vrátnici vydány čistící prostředky.

Na Mánesových kolejích je tato služba zajištěna provozní koleje v jejích úředních hodinách.

Tato služba není zpoplatněna.

Prádelna, sušárna

Studenti mají k dispozici výkonné průmyslové pračky a sušičky Miele, na blocích A04 a A05 i Primus. Klíče od prádelny jsou k dispozici na vrátnici. Ten, kdo si vyzvedne klíč, zodpovídá za to, že prádelna bude používána k účelu, ke kterému je určena a zodpovídá i za případné škody. Pokud zjistíte, že je na vybavení prádelny nějaká závada, oznamte to na vrátnici. Užívání prádelny se řídí provozním řádem prádelny, který je vyvěšen na místě.

Tato služba je zpoplatněna částkou 60,– Kč za jeden cyklus praní a 60,– Kč za jeden cyklus sušení.

Na Mánesových kolejích je k dispozici jedna automatická pračka a sušička. Klíče od prádelen zde půjčují studenti. Jména a čísla pokojů jsou zveřejněna na informační desce naproti kanceláře provozní.

Kolejnet

Ze všech pokojů je možné se připojit na kolejní počítačovou síť (Kolejnet), kterou spravuje Centrum výpočetních a informačních služeb VUT v Brně (CVIS). Kromě připojení k internetu je zde možné využívat e-mailovou schránku, přijímat TV signál v digitální kvalitě, sdílet data, využívat hlasové a textové komunikace (chat), atd.

Připojení do sítě KolejNet je zpoplatněno. Všechny informace o KolejNetu naleznete zde. Na každých kolejích pracuje nejméně jeden pracovník CVISu jako správce sítě. Jména správců a kontakty na ně jsou zveřejněny na webu Kolejnetu, na vrátnici nebo na nástěnce Kolejnetu.

Zapůjčení HUBu

Tato služba je poskytována v případě, že počet přípojek počítačové sítě Kolejnet v pokoji je nižší než počet ubytovaných studentů.

HUB si lze po složení vratné zálohy 500,– Kč zapůjčit na Purkyňových kolejích u provozní B07.

Tato služba není dále nijak zpoplatněna.

Venkovní hřiště

Na pozemcích, které jsou v bezprostřední blízkosti kolejí a jsou majetkem VUT v Brně, mají studenti k dispozici hřiště.

Na KPPV, Mánesových kolejích a Listových kolejích jsou hřiště se zpevněným povrchem. Na vrátnici A04, resp. C02 je možné si zapůjčit síťe a balony. Služba je poskytována zdarma po předložení průkazu studenta.

Na Purkyňových kolejích je hřiště s umělým trávníkem. Zde je použití hřiště zpoplatněno (viz.Ceník ubytování studentů a služeb na kolejích VUT v Brně) a provoz hřiště se řídí provozním řádem. Služby zajišťuje vrátnice v objektu B06.

Ubytování návštěvy studenta

Ubytování návštěvy studenta je možné pouze po předložení písemného souhlasu všech spolubydlících na vrátnici příslušného bloku. Studentovi bude na vrátnici zapůjčeno pro jeho návštěvu čisté ložní prádlo.

Tato služba je zpoplatněna částkou 111,– Kč za noc.

Další možností a s mnohem vyšším komfortem ubytování je ubytování v Hotelu Palacký (2.NP A02). Kapacita hotelu bývá často zaplněna, proto je lepší si pokoj v předstihu zarezervovat.

Případně lze využít nabídku krátkodobého ubytování. Více informací naleznete na www.kam.vutbr.cz/?p=krat.