|
|
|
|
|

Elektronická Kniha přání a stížností stravovacích zařízení KaM

Elektronická "Kniha přání a stížností" stravovacích zařízení KaM slouží pro studenty a zaměstnance VUT v Brně. Ostatním zákazníkům je k dispozici "Kniha přání a stížností" v papírové podobě, která je uložena v každém stravovacím provozu.

Text Vašeho přání nebo stížnosti:


Vyberte konkrétní menzu, případně vyberte "NEURČENO":


 číslo Vaší karty (jen číslo bez mezer, písmen např. 420123456789)
 rok Vašeho narození

Vyplnění všech položek je povinné. Číslo karty a rok narození slouží k autorizaci studenta nebo zaměstnance VUT v Brně, pro které je elektronická "Kniha" určena.V souladu s novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Vás informujeme, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách v části Dokumenty - Stravování.