|
|
|
|
|
  RSSRSS
Aktuality
2. 6. 2023Letní ubytování 2023
(bližší informace naleznete v pravidlech pro ubytování studentů a zaměstnanců na kolejích VUT v AR 2023/24 - ZDE)
  • Kapacita bloku C03 na Listových kolejích je naplněna. CZ/SK studentům bude nyní nabídnuta zbylá volná kapacita na bloku A03 Pod Palackého vrchem. O volná místa je možné žádat pouze osobně na oddělení ubytování v úředních hodinách
  • Pro zahraniční studenty bude přes letní měsíce vyčleněna kapacita na kolejích pod Palackého vrchem – blok A03
31. 5. 2023Provoz stravovacích zařízení KaM v období červen-srpen 2023

Rozpis otevírací doby stravovacích zařízení KaM platný od 1.6.2023

25. 5. 2023Odhlašování z kolejí:
V případě odhlášení z kolejí kdykoli v období od 1. 6. 2023 do 18. 6. 2023 bude
Vaše ubytování vyúčtováno pouze k datu odhlášení, nikoli do konce měsíce.
26. 4. 2023Rezervace ubytování - následující termín 15. 6. - 18. 7. 2023
Studenti, kterým byla z důvodu neuhrazení rezervační jistoty nebo nepodepsání smlouvy v termínu 3. - 17. 4. 2023 smazána rezervace, mohou k podání žádosti o ubytování využít následujícího termínu 15. 6. - 18. 7. 2023 (bližší informace naleznete v bodě 7 Pravidel pro ubytování studentů a zaměstnanců na kolejích VUT v AR 2023/24 - ZDE). Tento termín platí i pro studenty, kteří si dosud rezervaci nevytvořili vůbec.
22. 3. 2023Třídění odpadu
viz. "Odpadové hospodářství" ZDE.
24. 2. 2023Zveřejněna pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců
na kolejích VUT v Brně v ak. roce 2023/24.(pdf)

30. 11. 2022Zdůvodnění navýšení ceny za ubytování
na kolejích VUT v Brně s platností od 1.1.2023.(pdf)

30. 12. 2020Příjezd zahraničních studentů do ČR

Často kladené otázky k příjezdu zahraničních studentů do ČR

3. 8. 2020Podmínky ubytování zahraničních studentů ze třetích zemí od 1.7.2020.(pdf)