|
|
|
|
|

Operace stravování na kontěZadejte číslo karty     vč. tisků, kopírování

U standardních zaměstnaneckých a studentských karet s číslem ve formátu
'VUT 123 456 789 012 J' zadejte pouze číslo bez mezer, tj. '123456789012'.

U ostatních karet zadávejte číslo přesně tak, jak je uvedeno na kartě, tj. včetně písmen a mezer.


Úplný výpis operací na kontě najdete po přihlášení na intraportálu VUT v nabídce:
Intraportál > Ubytování a stravování > Konta > Detail.