|
|
|
|
|

Bezpečnostní instrukce

Kontakty:

NONSTOP národní krizové bezplatné linky s celostátní působností

Tísňová volání:
158Policie České republiky
155Rychlá zdravotnická záchranná služba
150Hasičský záchranný sbor České republiky
112Integrovaný záchranný systém České republiky
Odborná pomoc:
116 111Linka bezpečí pro děti, mládež a studující do 26-ti let
116 000Linka pro rodinu a školu - pomoc dospělým ohledně dětí
(pro rodiče,příbuzné,učitele,vychovatele)
116 123Linka první psychické pomoci
116 006Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
54114 2929Poradenské centrum VUT Alfons

Preventivní videospot od policie České republiky ukazuje,
jak reagovat v případě útoku tzv. aktivního střelce:


"Utíkej - Schovej se - Bojuj"