|
|
|
|
|

Kreditní systém plateb za služby ve stravovacích zařízeních pro studenty VUT ubytované na kolejích

Úvod


KREDITNÍ SYSTÉM PLATEB BYL UKONČEN