|
|
|
|
|

Request for accommodation 2023/2024 - summer term
(26.1.2024 - 30.6.2024)


Dear students,

Please, click the link bellow to be able to fill in the form
in order to be accommodated in student dormitory in summer term 2023/2024.
Be so kind to insert all the details if you need materials to obtain VISA.

Note – you fill only one application
and it is up to you whether in Czech language or in English.
Definitely, it is important to follow: one person = one application only.

Use form: https://www.kam.vutbr.cz/english/default.aspx?p=SocratesKon&lang=EN&t=st


Vážení studenti,

zde se klikem dostanete na žádost o poskytnutí ubytování na kolejích v letním semestru 2023/2024.
Věnujte pozornost informacím, které se týkají žádosti o vízum.

Poznámka – student si vyplní žádost o ubytování a je to jeho osobní volba,
zda vyplňuje žádost česky, nebo anglicky.
Rozhodně platí toto: jeden student = jedna jediná žádost.

Použijte: https://www.kam.vutbr.cz/english/default.aspx?p=SocratesKon&lang=CZ&t=st