|
|
|
|
|

Request for accommodation 2023/2024 - winter term


Dear students,

Please, click the link bellow to be able to fill in the form
in order to be accommodated in student dormitory in winter term 2023/2024.
Be so kind to insert all the details if you need materials to obtain VISA.

Note – you fill only one application
and it is up to you whether in Czech language or in English.
Definitely, it is important to follow: one person = one application only.

The form will be launched after the 24th March 2023

Vážení studenti,

zde se klikem dostanete na žádost o poskytnutí ubytování na kolejích v zimním semestru 2023/2024.
Věnujte pozornost informacím, které se týkají žádosti o vízum.

Poznámka – student si vyplní žádost o ubytování a je to jeho osobní volba,
zda vyplňuje žádost česky, nebo anglicky.
Rozhodně platí toto: jeden student = jedna jediná žádost.

Formulář bude spuštěn po 24.3.2023