|
|
|
|
|

Request for accommodation 2018/2019 - summer term

Dear students,
Please, click the link bellow to be able to fill in the form
in order to be accommodated in student dormitory in summer term 2019.
Be so kind to insert all the details if you need materials to obtain VISA.

Note – you fill only one application
and it is up to you whether in Czech language or in English.
Definitely, it is important to follow: one person = one application only.


Use form: https://www.kam.vutbr.cz/english/default.aspx?p=SocratesKon&t=st

Vážení studenti,
zde se klikem dostanete na žádost o poskytnutí ubytování na kolejích v letním semestru 2019.
Věnujte pozornost informacím, které se týkají žádosti o vízum.

Poznámka – student si vyplní žádost o ubytování a je to jeho osobní volba,
zda vyplňuje žádost česky, nebo anglicky.
Rozhodně platí toto: jeden student = jedna jediná žádost.


Použijte: https://www.kam.vutbr.cz/english/default.aspx?p=SocratesKon&t=st