|
|
|
|
|

Request for accommodation
2024/2025 - winter term (1.9.2024 - 30.6.2025)


Dear students,

Please, click the link bellow to be able to fill in the form
in order to be accommodated in student dormitory in

winter term 2024/2025

Be so kind to insert all the details if you need materials to obtain VISA.

Note – you fill only one application
and it is up to you whether in Czech language or in English.
Definitely, it is important to follow: one person = one application only.


Vážení studenti,

zde se klikem dostanete na žádost o poskytnutí ubytování na kolejích v

zimním semestru 2024/2025

Věnujte pozornost informacím, které se týkají žádosti o vízum.

Poznámka – student si vyplní žádost o ubytování a je to jeho osobní volba,
zda vyplňuje žádost česky, nebo anglicky.
Rozhodně platí toto: jeden student = jedna jediná žádost.