Předubytování pro akademický rok 2024/25AKTUÁLNÍ opatření VUT v důsledku šíření koronaviru (rozhodnutí rektora, povinnosti studentů a zaměstnanců, atd.).


Provoz KaM:
13. 2. 2024Zveřejněna pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců
na kolejích VUT v Brně v AR 2024/25.

9. 1. 2024Oddělení ubytování
Oddělení ubytování aktuálně řeší technické problémy v oblasti přijímání a odesílání elektronické pošty. Pro komunikaci s oddělením ubytování prosím využívejte Vaše školní emailové adresy.
20. 10. 2023Podmínky stěhování v termínu 23.-27.10.2023
Upozornění: Pokud nemáte zaplacené všechny pohledávky na úhrady, OU Vám žádost o přestěhování zamítne a pokoj nebudete moci změnit, dokud nebudou Vaše dluhy vůči KaM vyrovnány.

Stěhování na volná místa:
  1. Pokud chcete bydlet s někým konkrétním, kdo má u sebe volno, chcete spolu na jiný pokoj, nebo se chcete jen přestěhovat a nezáleží Vám ke komu, tak je nutno nejdříve rezervovat místa. Pro tuto akci se spojte s OU buď osobně v úředních hodinách nebo prostřednictvím emailu ubytovatelky@skm.vutbr.cz
  2. Ukliďte si pokoj, zavolejte si paní uklízečku, která Vám dá odhlašovací lístek, vraťte klíče.
  3. Dostavíte se s odhlašovacím lístkem na oddělení ubytování k podpisu dodatku ke smlouvě.
  4. Následuje ubytování na novém pokoji.

Výměna mezi sebou:
  1. Ukliďte si pokoj, zavolejte si paní uklízečku, která Vám dá odhlašovací lístek, vraťte klíče.
  2. Dostavíte se spolu a s odhlašovacím lístkem na oddělení ubytování k podpisu dodatku ke smlouvě.
  3. Následuje ubytování na novém pokoji.
13. 10. 2023Byl zveřejněn "Ceník služeb, pokut, sankcí, náhrad škod" platný od 13.10.2023
1. 9. 2023Ukončení kreditního systému plateb.
Od 1.9.2023 je v KaM VUT v Brně ukončen provoz kreditního systému plateb.
22. 3. 2023Třídění odpadu
30. 11. 2022Zdůvodnění navýšení ceny za ubytování
na kolejích VUT v Brně s platností od 1.1.2023.(pdf)

© KaM VUT, 2024
Vaše IP:3.239.9.151 (0)

0