Aktuální nastavení podávání žádostí, rezervací a podepisování smluv
– není povolené podávání žádostí do pořadníku
– nejsou povolené rezervace
– není povolený podpis smlouvy