logo KaM
VUT v BrněAreály kolejíHotel PalackýRS RamzováNabídka stravováníOn-line jídelníčekKniha závadJdi na VUT!

Ubytování – akademický rok 2014/15


Informace k výběru pokoje a podpisu smlouvy o ubytování na kolejích VUT v Brně v akademickém roce 2014/2015 pro studenty, kteří bydlí na kolejích v době podávání žádostí

Informace k podávání žádostí, výběru pokoje a podpisu smlouvy o ubytování na kolejích VUT v Brně v ak. roce 2014/2015 pro studenty, kteří v době podávání žádostí nebydlí na kolejích

Pravidla pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v Brně v akademickém roce 2014/15 (Rozhodnutí rektora č. 3/2014)

Smlouva o ubytování - verze 2014 - platná od 1.9.2014

Příloha č. 3 Smlouvy o ubytování

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně s platností od 1.9.2014

Ceník krátkodobého ubytování studentů na kolejích VUT v Brně na vyčleněné lůžkové kapacitě s platností od 1.7.2014

Informace k úhradě jistiny 1 pro akademický rok 2014/2015

Jistina 1 (60-ti násobek denní sazby dle platného ceníku ubytování) bude splatná k datu nástupu na ubytování a bude ponížena o již uhrazenou jistinu 2 (1.500,-, potřebnou k podpisu smlouvy o ubytování).
Číslo účtu Kolejí a menz: 105819493/0300, variabilní symbol = rodné číslo studenta, specifický symbol = 222.
Výpočet jistiny 1 naleznete zde: http://www.kam.vutbr.cz/?p=kabc

Informace o změně platebních podmínek ve smlouvě o ubytování pro akademický rok 2014/2015

Platby za ubytování budou placeny výhradně prostřednictvím inkasa z účtu, zřízeného ubytovaným u bankovního ústavu na území ČR.
Inkaso bude probíhat ve dvou termínech:
platba za ubytování – v daném měsíci za daný měsíc mezi 5. - 12. dnem daného měsíce
služby s ubytováním spojené (kreditní systém stravování, internet apod.) – mezi 5. - 12. dnem následujícího měsíce, tedy zpětně
Podrobnosti naleznete ve smlouvě o ubytování pro ak.rok 2014/15, článek IV – platební podmínky.


Ubytování na kolejích VUT v Brně v ak. roce 2013/14

Smlouva o ubytování platná od 1.1.2014 do 31.8.2014 podle nového OZ

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně s platností od 1.3.2014

13.3.2014
Ubytování
Nabídka letního ubytování na kolejích VUT v Brně

Zájemci o letní ubytování si mohou provést rezervace osobně na dispečinku ubytování studentů, blok A03, 2. patro, dveře 028 od 11.4.2014.
Na kolejích Pod Palackého vrchem budou v provozu bloky A02 (7. – 9. patro) a A03, na Listových kolejích blok C02. Penzion Starý pivovar zůstává v provozu nepřetržitě.
Každý student, který využije ubytování v termínu 1.7. – 31.7.2014 včetně a 1.8. – 31.8.2014 včetně, obdrží za celý probydlený kalendářní měsíc slevu ve výši 500,- Kč a k tomu ještě zdarma 10 baget jako bonus.

14.2.2014
Stravování
Od pondělí 17.2.2014 budou opět v provozu Restaurace „Q“ a Jídelna pro zaměstnance, Technická 2.

Výdejní doba obědů 11:00 – 14:00 hod.

9.1.2014
Stravování
Od 13.1.2014 lze v menze Rybkova zakoupit čínské nudle s sebou.

viz obrázek

3.1.2014
Stravování
Od 6.1.2014 nabízí cukrárna Rybkova 1 sladké snídaně od 7:30 do 10:00.

3.1.2014
Stravování
Změna provozní doby Restaurace a Cukrárny Rybkova 1

Restaurace a Cukrárna Rybkova 1 budou o sobotách a nedělích zavřeny.

23.9.2013
Stravování
Z důvodu urychlení odbavení na pokladnách jsme v menze Purkyňova zřídili „Rychlou pokladnu“

Na této pokladně nebudou probíhat žádné platební transakce ve smyslu hotovostních plateb za odebraná jídla a ukládání finančních částek (nabíjení).

2.9.2013
Ubytování
Nabídka ubytování pro akademický rok 2013/14

Koleje a menzy nabízejí poslední volná lůžka pro akademický rok 2013/14. Zájemci mohou kontaktovat dispečink ubytování studentů (DUS), telefon 541 142 931, 541 142 932, 541 142 933, mobil 724 287 210, e-mail: ubytovatelky@skm.vutbr.cz. Po provedení rezervace bude nutné uhradit jistinu 2 = 1.500,- Kč na účet Kolejí a menz: 105819493/0300, smlouva bude podepsána v papírové podobě v den nástupu na ubytování na DUS.

30.4.2013Uzavírka pěší komunikace mezi objekty VUT Purkyňova 118 a objektem FP a FEKT v areálu PPV
2.4.2013Nabídka menu v Pizzerii Mozzarella
15.3.2013Dne 28.3.2013 končí provoz stravovacího zařízení "Jídelna MINI, Kolejní 2"
30.11.2012Informace pro návštěvníky stravovacích provozů KaM VUT v Brně
29.11.2012Novinka cukrárny Rybkova
2.10.2012V menze Starý pivovar jsme rozšířili nabídku jídel o několik druhů pizzy na objednávku
12.9.2012Novinka: 17.9.2012 zahajuje provoz nová menza v areálu FAST, Rybkova 1
5.9.2012Uzavření stravovacího provozu Restaurace Starý pivovar
© KaM VUT v Brně, 2008-14. Náměty a připomínky ke stránkám zasílejte, prosím, na adresu .