|
|
|
|
|

Veřejná výběrová řízení


Veřejná zakázka “Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje pro nákup potravin včetně služeb“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka rozvodů pro studentskou počítačovou WiFi síť v areálu PPV“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka 196 ks chladniček na pokoje kolejí KaM VUT v Brně 2014“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Instalace nového NN vedení v servrovně A06 vč. klimatizací“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka optických sítí mezi bloky B04 a B07 kolejí Purkyňova“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Poskytování služeb specializovaného elektronického nástroje pro nákup potravin včetně služeb“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Opravy na systému ústředního vytápění kolejí VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Drobné stavební práce na provozech Kolejí a menz VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Čištění kanalizací tlakovým vozem na provozech KaM VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka ložního prádla pro Koleje a menzy VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Drobné opravy elektroinstalace na provozech Kolejí a menz VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Malířské a natěračské práce na provozech Kolejí a menz VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Úklid venkovních ploch v areálu kolejí Listovy, ulice Kounicova 46/48, Brno“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka a výměna baterií na kolejích VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka pracovních oděvů pro stravovací provozy 2014“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Stolařské práce na provozech kolejí a menz VUT v Brně 2014“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Rekonstrukce venkovního osvětlení areálu kolejí Purkyňova rekonstrukce elektroinstalace pokojů poloviny bloku A04“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Revize elektrických zařízení, elektrických spotřebičů a lampiček ubytovacích a stravovacích provozů KaM“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Výměna a opravy PVC podlah na kolejích VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Demontáž a nakládka nábytku do kontejnerů na kolejích VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Dodávka 544 židlí k pracovním stolům na pokoje kolejí KaM VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení

Veřejná zakázka “Čištění oken a fasád objektů kolejí KaM VUT v Brně“
Adobe Portable document formatvýsledek výběrového řízení