logo KaM
VUT v BrněAreály kolejíHotel PalackýRS RamzováNabídka stravováníOn-line jídelníčekSlužby na kolejíchJdi na VUT!

Ubytování – akademický rok 2014/15


Koleje a menzy nabízejí i nadále volnou ubytovací kapacitu pro akademický rok 2014/15. Zájemci o ubytování mohou kontaktovat Oddělení ubytování, telefon 541 142 930 - 3, mobil 724 287 210, 724 861 728, e-mail: .

Informace k nástupu na ubytování pro rok 2014/2015

Smlouva o ubytování - verze 2014 - platná od 1.9.2014

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně s platností od 1.9.2014

Informace k úhradě jistiny 1 pro akademický rok 2014/2015

Jistina 1 (60-ti násobek denní sazby dle platného ceníku ubytování) bude splatná k datu nástupu na ubytování a bude ponížena o již uhrazenou jistinu 2 (1.500,-, potřebnou k podpisu smlouvy o ubytování).
Číslo účtu Kolejí a menz: 105819493/0300, variabilní symbol = rodné číslo studenta, specifický symbol = 222.
Výpočet jistiny 1 naleznete zde: www.kam.vutbr.cz/?p=kabc

Informace o změně platebních podmínek ve smlouvě o ubytování pro akademický rok 2014/2015

Platby za ubytování budou placeny výhradně prostřednictvím inkasa z účtu, zřízeného ubytovaným u bankovního ústavu na území ČR.
Inkaso bude probíhat ve dvou termínech:
platba za ubytování – v daném měsíci za daný měsíc mezi 5. - 12. dnem daného měsíce
služby s ubytováním spojené (kreditní systém stravování, internet apod.) – mezi 5. - 12. dnem následujícího měsíce, tedy zpětně
Podrobnosti naleznete ve smlouvě o ubytování pro ak.rok 2014/15, článek IV – platební podmínky.

Koleje a menzy nabízejí od 1.5.2014 využití krátkodobého ubytování studentského typu

V případě zájmu o rezervaci mohou zájemci využít níže uvedených kontaktů viz
www.kam.vutbr.cz/?p=krat.
Ceník krátkodobého ubytování (pdf).

1.9.2014
Ubytování
Ceník ubytování v RS VUT v Brně Ramzová s platností od 1.9.2014

S platností od 1.9.2014 dochází k úpravě cen v RS VUT v Brně Ramzová.
U již potvrzených pobytů se ceny nemění.
Viz ceník.

1.9.2014
Ubytování
Informace k nástupu na ubytování pro rok 2014/2015

naleznete v dokumentu (pdf)

28.7.2014
Ubytování
Ceník ubytování hotel Palacký*** s platností od 1.8.2014

S platností od 1.8.2014 dochází k úpravě cen pro hotel Palacký***.
U již potvrzených pobytů se ceny nemění.
Viz ceník.

3.7.2014
KaM VUT v Brně
Nabídka stravování v RS Ramzová od 3.7.2014

Koleje a menzy nabízejí od 3.7.2014 stravovací balíčky pro návštěvníky RS Ramzová (v nabídce je možná snídaně, polopenze nebo plná penze).
Ceník a kontakty pro objednání naleznete v ceníku (pdf)

28.6.2014
Stravování
Od pondělí 30.6.2014 je v Pizzerii Mozzarella upravená otevírací doba

pondělí – čtvrtek 11:00 – 14:30 hod., pátek 11:00 – 14:00 hod.

23.6.2014
Stravování
Od 24.6.2014 otevíráme pro Vás novou zahrádku u cukrárny Rybkova

Zahrádka bude v provozu v pracovní dny od 11:00 do 18:00.

12.6.2014
Ubytování
RS Ramzová – doprodej letních pobytů

KaM poskytují od 1.7.2014 slevu 10% na nově objednané pobyty v RS Ramzová. V případě zájmu kontaktujte Oddělení ubytování – Renata Kolaříková, telefon 541 142 932, mobil 724 861 728, e-mail: kolarikova@skm.vutbr.cz

30.5.2014
Ubytování
S účinností od 1.6.2014 dochází ke stanovení úředních hodin na „Oddělení ubytování“ následovně:

Pondělí   7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Úterý   7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Středa   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek   9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek   9:00 – 12:00

30.5.2014
Ubytování
Nový organizační řád KaM VUT v Brně

V návaznosti na přijetí nového Organizačního řádu KaM VUT v Brně schváleného Akademickým senátem dne 6.5.2014, dozorčí radou VUT v Brně dne 19.5.2014 a podepsané rektorem VUT v Brně dne 22.5.2014 dochází k těmto změnám na Ředitelství KaM:
Ruší se Oddělení ubytování studentů a stravování a Oddělení prodeje služeb.
Dispečink ubytování studentů se mění na Oddělení ubytování – toto oddělení zajišťuje veškerou agendu, související s ubytováním na kolejích VUT v Brně.
Kontakty OU – viz odkaz.

14.5.2014Harmonogram provozu stravovacích zařízení VUT v Brně v době letních prázdnin
16.4.2014Harmonogram provozu kolejí VUT v Brně v době letních prázdnin
23.3.2014VUT podporuje nápady studentů
9.1.2014Od 13.1.2014 lze v menze Rybkova zakoupit čínské nudle s sebou.
3.1.2014Od 6.1.2014 nabízí cukrárna Rybkova 1 sladké snídaně od 7:30 do 10:00.
3.1.2014Změna provozní doby Restaurace a Cukrárny Rybkova 1
© KaM VUT v Brně, 2008-14. Náměty a připomínky ke stránkám zasílejte, prosím, na adresu .